מס רכישה ברכישת דירות מגורים – כל מה שצריך לדעת!

במאמר זה נעמיק בעיקר במס רכישה בעסקאות דירות מגורים בין יחידים (לא תאגידים). כל הסכומים במאמר זה עדכניים לשנת 2021 (עד ליום 15.1.22) בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2021/1.

צריכים ?ייעוץ משפטי

במאמר זה נעמיק בעיקר במס רכישה בעסקאות דירות מגורים בין יחידים (לא תאגידים).

כל הסכומים במאמר זה עדכניים לשנת 2021 (עד ליום 15.1.22) בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2021/1.

מס רכישה

 1. מס שנגבה בעת רכישת נכס מקרקעין.

 • מדרגות מס רכישה בעת רכישה דירת נוספת:         
 • על חלק השווי שעד 1,294,770 ₪ – 5%.
 • על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ – 6%.
 • על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 7%.
 • על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%.
 • המסלול הנפוץ ביותר להפחתת מס רכישה הינו מסלול שהרוכש הינו תושב ישראל, ללא דירת מגורים נוספת.

להלן מדרגות מס רכישה בחישוב דירה יחידה:

 • על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪ – לא ישולם מס.
 • על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ 2,370,190 ש₪ – 5%.
 • על חלק השווי העולה על 2,370,190 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 7%.
 • על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%.
 • על חלק השווי העולה על 555,828,17 ₪ – 10%.

משפרי דיור:

 • אם רוכש של דירת מגורים היה בעלים של דירה אחת בנוסף לדירה שרכש, והוא מכר את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה (אם נרכשה מקבלן), הוא ייחשב כבעל דירה יחידה.
 • דגש לתקופת הקורונה – על-פי ס' 3 לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020, התקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 לא תיספר בתוך 18 החודשים (או השנה), אם הם מסתיימים במהלך אותה תקופה.

העברה ללא תמורה:

 • 1/3 מס רכישה – המקבל הוא הורה, צאצא, בן זוג של צאצא, אח/אחות, בן זוג שהיה בן זוג בחצי שנה שלפני.
 • תנאי המסלול לפטור מלא מס רכישה – מקבל מבן הזוג שגר עמו באותה הדירה (זו שניתנה לו במתנה).
 • הקלות לרוכשים ספציפיים (על קצה המזלג):
 • נכה ועיוור – נכים, עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה בגובה 0.5% מערך הדירה, בתנאי שקניית דירת למגוריהם.
 • עולה חדש – בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות מס רכישה, רוכש המוגדר כ"עולה", כהגדרתו בתקנה, זכאי להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק בתקופה המתחילה בשנה שלפני עלייתו לישראל ומסתיימת שבע שנים לאחר עלייתו.

עולה הזכאי להטבה יחויב במס רכישה לפי המדרגות הבאות:

 1. על חלק השווי שעד 1,842,155 ₪ – 5.0%.  
 2. על חלק השווי העולה על 1,842,155 ₪ – 5%.
 3. נפגע פעולות איבה – נפגעי פעולות איבה בדרגת נכות 19% ומעלה לצמיתות, הרוכשים דירה למגוריהם, עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה.
 4. משפחה שכולה – יתומים עד גיל 40, אלמנות והורים של חיילים שנספו במערכה זכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5% בלבד) בקניית דירה למגוריהם.
 5. הקלה לרוכש משק חקלאי – בהתאם להוראות תקנה 16 לתקנות מס רכישה, הרוכש זכות במקרקעין לשם ייסוד משק חקלאי או קיומו, זכאי להקלה במס רכישה. הזכאי להטבה יחויב במס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים, אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים) לפי המדרגות הבאות:
 6. על חלק השווי שעד 456,905 ₪ – 5.0%.  
 7. על חלק השווי העולה על 456,905 ₪ – 5%.

המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם נקיטת כל פעולה. למען הסר כל ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המשתמש בלבד.

מאמרים חשובים

השירותים שלנו

יפוי כח מתמשך

ליווי עסקי ומשפטי למשקיעים

אגודות שיתופיות

צריכים
ייעוץ משפטי?

אני מזמין אתכם לפנות אלי
בטופס המצורף ולקבל פרטים נוספים